Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

Advocaten fiscaal, vermogens – en erfrecht, ondernemingsrecht Lasne Waterloo

Ons advocatenkantoor gelegen te Lasne en Bruxelles biedt diensten van hoge kwaliteit aan voor ondernemingen en personen.

Onze expertise omvat 4 domeinen : 

  • De fiscaliteit van goederen en inkomsten van personen, van vennootschappen en van organisaties zonder winstoogmerk
  • Het patrimoniumbeheer, erfenissen en familiale relaties
  • Het bedrijfsleven, in al haar juridische componenten
  • Het vastgoed.

We beschouwen evenwel niet alleen onze KENNIS als kwaliteitsgarantie voor de opdrachten die u ons toevertrouwt. Het is door deze te combineren met onze KNOW-HOW en onze SOCIALE VAARDIGHEDEN dat we goede resultaten halen, want uw situatie en uw zorgen worden verwerkt in onze handelingen. Wij verdedigen uw belangen…in uw belang.

Wij komen tussen in alle stappen van het leven van een onderneming of een persoon. Wij staan u bij en verdedigen u bij de ontwikkeling tot de moeilijkste momenten, door u raad, ondersteuning en nieuwe ideeën te geven, en dit altijd met dialoog, respect voor het recht en uw aspiraties.

Onze kracht en waarden drukken zich uit door de beoefening van het recht ten dienste van de cliënt, met een slaagcijfer waarop we bijzonder trots zijn !