Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

Associatie

ONZE KENNIS : WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN VAN HET RECHT

Wij beschikken over een grondige kennis en een deskundigheid in :
- Belgische en internationale (Verdragen, verordeningen, richtlijnen, protocollen : DACs, Fusion, DMF, BEPS…)  wetten en reglementeringen.
 - administratieve en civielrechtelijke procedure zowel voor Belgische als Europese gerechten
- Beheer van geschillen

Wij geven raad aan cliënten, zowel in een professioneel als een privékader, in België en internationaal en in diverse sectoren zoals Retail (ecommerce), Vastgoed, Bank en Verzekering, Industrie, Private Equity, Telecommunicatie & Media, Sport, Kunst, Gezondheidszorgen, Alimentatie, Marketing, IT.

Onze adviezen zijn bestemd voor
- Belgische en buitenlandse vennootschapen : start-ups, KMO’s, managementvennootschap, fonds, SIR, Pricaf, Belgisch genoteerde vennootschappen of buitenlandse en verbonden entiteiten (stabiele vestiging, filiaal en geassocieerde onderneming)
- Belgische en buitenlandse patrimoniale structuren (trusts, stichtingen, Anstalt, PLC, BIC, …) of partnerships
- aan de Belgische en buitenlandse directeuren, kaders en verantwoordelijken (Bestuurder, lid directiecomité, CEO, CFO, Partner…)
- aan de vrije beroepers (notarissen, deurwaarders, architecten, dokters, chirurgen….)
- aan de sportbeoefenaars en artiesten (komieken, schrijvers)
- aan de Europese en internationale ambtenaren, NAVO, SHAPE, Eurocontrol…
- aan de families en andere private personen,
- aan de verenigingen (vzw,…) en publieke instanties

Wij hebben een zeer uitgebreide werkervaring met meerdere tussenpersonen : administraties, accountants, revisoren, bankiers, notarissen, financieel experten, curator, family office, andere raadsmannen ;
en met diverse hoedanigheden : van mandataris ad litem maar eveneens zelfstandig bestuurder, gerechtelijk mandataris, testamentair uitvoerder, familieraadgever.


ONZE KNOW-HOW : WE ZETTEN ONZE VAARDIGHEDEN IN DE PRAKTIJK OM
Een allesomvattende aanpak van de dossiers

Wij hebben een allesomvattende aanpak van de dossiers, door ze vanuit alle hoeken te bekijken (vennootschapsrecht, burgerlijk recht, boekhoudrecht, handelsrecht, gerechtelijk recht, administratief recht, directe belastingen, indirecte…).
Ons doel is om verder dan het uiterlijk te kijken, wat ons toelaat om de essentiële inzet te identificeren en zodoende aan efficiëntie te winnen.
We komen ook tussen in het stadium van het plannen van het uitvoeren en coördineren onze acties met de verschillende personen die in het dossier voorkomen (accountants, revisoren, consultants, bankiers, administraties, makelaars, confraters,…). Onze cliënten hebben slechts één gesprekspartner met wie ze in alle vertrouwen hun problemen kunnen bespreken.


De verdediging van uw belangen in uw belang !

De verdediging en vertegenwoordiging van onze cliënten in geschillen maakt uiteraard deel uit van onze diensten.

Wij zijn aanhangers van pragmatische, realistische  en billijke oplossingen voor zover uiteraard uw rechten worden gerespecteerd. Dat is evenwel niet altijd mogelijk of aangewezen  zonder gerechtelijke procedures of arbitrages, die in bepaalde gevallen gewoon noodzakelijk zijn. Onze rol is om u in te lichten over de implicaties, u te verzekeren en elk juridisch raderwerk te vermijden zonder enige zin, dat in niemands belang is.

Wij zijn ons trouwens bijzonder bewust dat de raad die we geven op een dag kan leiden tot betwisting of voorwerp van geschil. Ons beroep noodzaakt ons te herinneren dat we omgeven zijn door soms heel divergente belangen.

Onze wil is om u op de meest adequate wijze raad te geven en wij zijn klaar en in de mogelijkheid om er de verdediging van op te nemen indien nodig, wat in onze ogen een bijkomend bewijs van kwaliteit is.  In elk geval stellen we de verschillende opties van een zaak voor en worden deze besproken alvorens te handelen. Ons actieplan wordt gerealiseerd in overleg met onze cliënten, die raad krijgen maar die steeds de belangrijke beslissingen dienen te nemen.

 

ONZE SOCIALE VAARDIGHEDEN : WIJ HEBBEN PERSOONLIJKHEID  MAAR BESTEDEN ECHT AANDACHT AAN WIE U BENT

Wij zijn zelfstandig en integer, met een gevoel van rechtvaardigheid.
Wij zijn strijdlustig maar verdedigen met menselijkheid.
Wij zijn optimistisch en enthousiast.

Wij zijn beschikbaar en luisteren naar de noden van onze cliënten. Wij zijn voorstander van de echte dialoog, zonder omwegen maar met aandacht en welwillendheid.

Wij deinzen er niet voor terug om creatief te zijn, en zelfs tegen de stroom in te gaan, maar altijd met het meeste respect voor het recht en de mening van cliënten.

Wij houden er ons aan om een werkelijke en oprechte steun te bieden tijdens onze diensten.

Wij houden ervan onze visie op het recht en op het beroep van de advocaat te delen en over te brengen.