Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

Vastgoedrecht

GVA biedt een bijstand in vastgoedzaken in de verschillende stadia van vastgoedtransacties zowel gedurende de onderhandelingen als tijdens het opstellen van de akten en de onderhandelde overeenkomst teneinde de handelingen veilig te stellen.

Hij staat zijn cliënten bij zowel voor de financiering van projecten als hun verwezenlijking. 

Met het oog op een adequate implementatie interageert hij met verschillende personen (Agenten, Projectleiders, Architect, Experten, Stedebouwkunde, Kadaster, Fiscale Administraties, Notarissen…)  
    
De expertisedomeinen van GAETEN VAN ELDER & ASSOCIATES zijn namelijk de volgende  :

 - De verwerving of overdracht van aandelen van immobiliënvennootschappen of onroerende goederen in volle eigendom of gesplitst (vruchtgebruik/blote eigendom, leasing, split sale…) in alle stadia van het proces : intentieverklaring, bod, due dilligence, overeenkomst en notariële akte
-  De terbeschikkingstelling van goederen : huurovereenkomsten (handels-, van gemeen recht, van hoofdverblijfplaats, operationele leasing, zakelijke rechten (gebruiksrechten, erfpacht, oppervlakte, bezettingsvergoeding, lease-back). 

 - Het opstellen van clausules en verschillende complexe overeenkomsten : beding van aanwas, wederinkoop, voorkooprecht, eenvoudige of gekruiste optie, verkoopbeloften

 - Vastgoedpromotie : opstellen van aktes van verdeeldheid, akten van percelen, afstand van toetreding, erfdienstbaarheden, overeenkomst van joint venture

 - Mede-eigendom : opstellen van basisakte, reglement van mede-eigendom en intern reglement, bijstand in het kader van het functioneren van de organen van mede-eigendom (opstellen van PV)

 -  Zekerheden en financiering : conventionele hypotheek, hypothecair mandaat, voorrecht, antichresis, pand.    

 - Bijstand tijdens gerechtelijke verkopen (publiek of minnelijk) en procedures met betrekking tot vastgoed in de verschillende stadia van de procedure : bevel, beslag, beschikking tot verkoop, lastenboek, rechtsmiddelen

 - Fiscale optimalisatie van de aanwerving (recht op wijziging), overdracht (meerwaarde) het houden (directe belastingen) en herstructureringen (fusie, splitsing, overdracht van bedrijfstak en universaliteit, gelijkgestelde handelingen), die een bijstand inhouden in de keuze van de handelingen (kapitaalvermindering, vereffening…) en te gebruiken vehikels :
patrimoniumvennootschappen, verkopers van goederen, tijdelijke associate, bevaks,…Optimalisatie van de lokale belastingen en onroerende voorheffing ;

*Bijstand op het niveau van de formaliteiten en fiscale procedures : ruling and geanticpeerde beslissing, voorafgaande expertise of contrOle, goedkeuring van verkopers van goederen, meerwaarden gerealiseerd door niet-inwoner, demarches bij registratiekantoren, bewaring van hypotheken en ontvangsten …. 

GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES beschikt over ervaring in het domein van de bouw, renovatie en omvorming daarin begrepen burgerlijke aspecten (wet Breyne, aansprakelijkheid van de architect, aannemer of onderaannemer) als de fiscale aspecten (BTW,  kadastraal inkomen, onroerende voorheffing, lokale belastingen).

Hij levert ook assistentie tijdens procedures van machtingen en administratieve informatie (vergunningen, kennisgevingen, stedebouwkundige informatie, certifcaten, dossier van latere tussenkomst, voorkooprecht, last van stedebouw…) noodzakelijk voor het realiseren van vastgoedprojecten en hun exploitatie.

GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES heeft een sterke expertise in de geschillen voor burgerlijke en fiscale rechtbanken in dossier die betrekking hebben op contracten en onroerende rechten (verkoop, vruchtgebruik – blote eigendom, pachtovereenkomst, overeenkomst van precaire bezetting, commodatum, woningrecht, gemeenheid, erfdienstbaarheid, verwervende verjaring)